Bell Schedules

Kindergarten - 1st Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast Line Opens & DEAR 7:20 AM 7:45 AM 25 min
K - 3rd Homeroom & DEAR 7:45 AM 8:00 AM 15 min
Morning Announcement / Pledges / DEAR 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:20 AM 9:10 AM 50 min
Period 2 9:10 AM 10:00 AM 50 min
Period 3 10:00 AM 10:50 AM 50 min
Lunch / Recess 10:50 AM 11:35 AM 45 min
Period 4 11:35 AM 12:45 PM 70 min
Period 5 12:45 PM 1:30 PM 45 min
Period 6 1:30 PM 2:15 PM 45 min
Period 7 2:15 PM 3:00 PM 45 min
Dismissal / Snack / DEAR 3:00 PM
2nd - 3rd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast Line Opens & DEAR 7:20 AM 7:45 AM 25 min
K - 3rd Homeroom & DEAR 7:50 AM 8:00 AM 10 min
Morning Announcement / Pledges / DEAR 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:20 AM 9:10 AM 50 min
Period 2 9:10 AM 10:00 AM 50 min
Period 3 10:00 AM 10:50 AM 50 min
Period 4 Part I 10:50 AM 11:30 AM 40 min
Lunch / Recess 11:30 AM 12:10 PM 40 min
Period 4 Part II 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Period 5 12:45 PM 1:30 PM 45 min
Period 6 1:30 PM 2:15 PM 45 min
Period 7 2:15 PM 3:00 PM 45 min
Dismissal / Snack / Dear 3:00 PM
4th - 5th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast Line Opens & DEAR 7:20 AM 7:45 AM 25 min
4th / 5th Homeroom & DEAR 7:40 AM 8:00 AM 20 min
Morning Announcement / Pledges / DEAR 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:20 AM 9:10 AM 50 min
Period 2 9:10 AM 10:00 AM 50 min
Period 3 10:00 AM 10:50 AM 50 min
Period 4 10:50 AM 12:05 PM 75 min
Lunch / Recess 12:05 PM 12:45 PM 40 min
Period 5 12:45 PM 1:30 PM 45 min
Period 6 1:30 PM 2:15 PM 45 min
Period 7 2:15 PM 3:00 PM 45 min
Dismissal / Snack / DEAR 3:00 PM